fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Om misverstanden te voorkomen hanteren wij de volgende algemene voorwaarden;

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Escape Room Zevenhuizen goederen en/of diensten van welke aard dan ook levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Escape Room Zevenhuizen een opdracht voor dienstverlening verstrekt en/of een overeenkomst van andere aard met haar sluit.

1.3 De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden op het moment dat deze een opdracht aan Escape Room Zevenhuizen verstrekt.

1.4 Het spel kan afhankelijk van de gekozen kamer gespeeld worden door respectievelijk 2 tot 6 personen of 3 tot 6 personen.

1.5 De kamer kan gezien de moeilijkheidsgraad gespeeld worden door personen vanaf 12 jaar, in overleg kunnen ook jongere kinderen worden toegelaten.

1.6 Het spel is afgelopen als alle benodigde puzzels zijn opgelost of als de tijd van 60 minuten is verstreken.

1.7 Het spelen van het spel geschiedt op eigen risico.

1.8 Bij te laat komen gaat dit van de 60 minuten speeltijd af.

1.9 Escape Room Zevenhuizen accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Escape Room Zevenhuizen wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

1.10 Het is niet toegestaan drank en/of drugs te gebruiken tijdens een bezoek aan onze Escape Room. Wij behouden het recht om mensen te weigeren of verwijderen als er vermoedens zijn dat men onder invloed is van drank en/of drugs. Er wordt dan geen restitutie verleend.

1.11 Het is niet toegestaan om informatie met betrekking tot de inhoud van de spellen te bespreken met derden.

1.12 Het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s tijdens het spel is niet toegestaan. Bij gebruik van dergelijke apparaten wordt het spel onmiddellijk beëindigd. Er wordt dan geen restitutie verleend.

1.13 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Reserveren en betalen

2.1 Reserveren is verplicht en moet online of telefonisch gedaan worden, de contactgegevens zijn te vinden op de website.

2.2 De reservering staat pas vast als de betaling is voldaan.

2.3 De reservering wordt bevestigd per e-mail, als deze niet is ontvangen neem dan telefonisch of per email contact op.

2.4 Wijzigen van een reservering kan tot 48 uur voor het tijdstip van de gemaakte reservering.

2.5 Als er minder personen komen opdagen dan opgegeven in de reservering wordt er geen restitutie verleend.

2.6 Als er meer personen komen opdagen dan opgegeven in de reservering zullen er extra kosten in rekening worden gebracht conform onze prijzen op de website.

2.7 Door een reservering te plaatsen garandeert u dat de verstrekte informatie die benodigd is om een reservering te maken waar en accuraat is.

Artikel 3. Annuleren

3.1 Kosteloos annuleren kan tot 48 uur voor het tijdstip van de reservering.

3.2 Annuleren kan telefonisch of via email.

3.3 Voor annuleringen binnen 48 uur of als u niet komt opdagen worden de volledige kosten in rekening gebracht.

3.4 Escape Room Zevenhuizen behoudt zich het recht zelf een reservering te annuleren zonder opgaaf van reden. Indien van toepassing zal het volledige bedrag binnen 30 dagen worden teruggestort.

Artikel 4. Aansprakelijkheid, schade & veiligheid

4.1 Escape Room Zevenhuizen is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

4.2 De deur gaat niet op slot, men kan de ruimte dus altijd verlaten.

4.3 Eventueel opgelopen lichamelijk letsel tijdens een bezoek aan Escape Room Zevenhuizen kan niet worden verhaald. Het betreden van het pand en het spelen van het spel geschiedt op eigen risico.

Voor de regelgeving omtrent het COVID-19 virus verwijzen wij naar de maatregelen van het RIVM.

4.4  Bij diefstal of het opzettelijk veroorzaken van schade doen wij direct aangifte bij de politie. Schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijke persoon/groep.

4.5 Uit veiligheidsoverwegingen wordt iedere kamer in de gaten gehouden door middel van camera’s en microfoons.

4.6 De camerabeelden worden uit privacyoverwegingen gewist.

Artikel 5. Intellectuele eigendommen

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de naam, het logo, de teksten en gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Escape Room Zevenhuizen.

5.2 Het is niet toegestaan de intellectuele eigendommen openbaar te maken of te kopiëren.

Artikel 6. Klachten

6.1 Escape Room Zevenhuizen spant zich in om bij klachten van de opdrachtgever deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van de opdrachtgever af te handelen.

6.2 Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Escape Room Zevenhuizen binnen 6 weken nadat de opdrachtgever deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.